Báo cáo điểm danh tiếng cho ngocvu1403 - Phó giám đốc
  • Positive
  • Neutral
  • Negative
Time Tích cực Trung lập Tiêu cực
Week 0 0 0
Month 0 0 0
6 Months 0 0 0
All time 4 0 0

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 4
Lời bình luận
PCNDL ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 31-05-2013, 01:43 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=2014#pid2014
Tích cực (+1): Hay lắm
PCNDL ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 24-05-2013, 01:32 PM, {2}
Tích cực (+1): [Không có bình luận]
PCNDL ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 03-02-2013, 02:09 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=2108#pid2108
Tích cực (+1): Cám ơn bạn đả share mod này, một ngườ có ý tưởng làm cho mybb lớn mạnh
PCNDL ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 02-02-2013, 10:39 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=2104#pid2104
Tích cực (+1): [Không có bình luận]

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: