• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập Xuất Nhập khẩu.
ngocvu1403 Offline
Phó giám đốc
******
Administrators

Bài viết: 1,186
Chủ đề: 877
Tham gia: May 2011
Danh tiếng: 4
Sau đây Wiki Thủ Tục HQ xin gợi ý các bạn để có 1 bài báo cáo thực tập tốt:
HÌNH THỨC
1 Hình thức của báo cáo

Về hình thức: Báo cáo thực tập phải đánh máy vi tính, không  tẩy xoá, có đánh số trang, không được nén hoăc kéo dãn khoảng cách giũa các chữ, dãn dòng ở chế độ 1,5 lines, in một mặt trên khổ giấy A4(210x297 mm), định dạng như sau:
-          Cỡ chữ (Font size): 13;Font chữ: Tines New Roman
-          Lề trang in: Lề trái 35mm, lề phải 30mm(or 25), lề trên 25mm(or 20), lề dưới 20mm.
-         Đánh số trang: lề dưới, giữa trang, số nguyên 1, 2, 3…(Lưu ý: Mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục chữ viết tắt và tài liệu tham khảo không đánh số trang)
P/S: Trên đây là trình bày chuẩn mà Wiki Thủ Tục Hải Quan gợi ý. 1 Số thầy cô sẽ có sửa đổi chút ít.
2 Thứ tự sắp xếp của báo cáo
Một báo cáo thực tập hoàn chỉnh được trình bày như sau:
- Bìa báo cáo thực tập – khoá luận tốt nghiệp

- Trang phụ bìa
- Trang lời cảm ơn
- Trang nhận xét của đơn vị thực tập
- Trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn

-  Bảng chữ viết tắt, danh sách bảng biểu, sơ đồ/hình, thuật ngữ, Lời mở đầu( lý do chọn đề tài, đối tượng , phạm vi nghiên cứu....)
- Mục lục
- Các chương của báo cáo thực tập- khoá luận tốt nghiệp
- Các phụ lục (nếu có)
- Danh mục tài liệu tham khảo (nếu có)

- Bộ chứng từ thực tế
3 Đánh số các đề mục
Các mục và tiểu mục được đánh số ( đánh số bằng hệ thống đánh sồ Ả rập), bằng các nhóm chữ số, cách nhau một dấu chấm; Số đầu tiên chỉ số chương, số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục…
Ví dụ: Chương 2.
      2.1.
        2.1.1
        2.1.1.1
        2.1.2
      2.2
4  Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ
Việc đánh số bảng biệu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ: Hình 3.4. có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3.
 Đầu đề của bảng biểu ghi, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và các đồ thị này. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
Trong báo cáo thực tập, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có dánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ đã được qui định. Khi đề cập đến các bảng biểu, hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ: “… được nêu trong Bảng 4.1 “ hoặc “(xem Hình 3.2)” mà  không được viết “… được nêu trong bảng dưới đây hoặc “ trong đổ thị X và Y sau”
5   Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
Trích dẫn tài liệu là một trong những việc rất quan trọng trong bài báo cáo thực tập- khoá luận tốt nghiệp. Việc làm này thể hiện được sự nghiên cứu tham khảo sâu rộng của các kết quả nghiên cứu của người khác.
   Các hình thức trích dẫn : Trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp. Trích dẫn trực tiếp: Khi tên của tác giả được nêu trong câu văn, đoạn văn; hoặc trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, qui trình… vào bài viết…. Trích dẫn nguyên văn phải đảm bảo đúng chính xác từ ngữ định dạng thông tin của tác giả được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, (Tên tác giả, năm xuất bản và số trang) hoặc trong ‘ngoặc đơn’
Trích dẫn gián tiếp là việc sử dụng một cụm từ, ý tưởng, kết quả hoặc đại ý của một vấn đề để diễn tả theo ý, cách viết của mình trong bài viết. Khi không nêu tên của tác giả trong câu văn, đoạn văn viết mà chỉ sử dụng thông tin ý tưởng thì tên tác giả và năm xuất bản chỉ cách nhau dấu phẩy được đặt trong ngoặc đơn ở cuối câu văn hay đoạn văn
 6  Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo
       Trình bày tài liệu tham khảo

-         Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
-         Năm xuất bản/công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sao ngoặc đơn)

-         Tên tài liệu tham khảo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
-         Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên, nhà xuất bản)
-         Trang trích dẫn (gạch ngang giữa hai chữ số)
-         Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)


NỘI DUNG


+Chương 1: Cơ sở lý luận.. Các nội dung có thể trình bày:
Về khái niệm chung, Tổng quan giao nhận, Vai trò , Vị trí , quy trình xuất or nhập theo lý thuyết....
Chương  1  là  cơ  sở  lý  luận  để  viết  thực  tế  ở  chương  2.  Do  đó,  nội  dung  hai chương phải có mối liên hệ với nhau.

−  Trong chương 1, các bạn  viết  ngắn gọn, canh cân đối với các chương còn lại.
 Ví dụ: Các bạn viết về quy trình giao nhận thì chương 1 phải viết cơ sở lý luận về giao nhận.

+Chương 2: Nội dung cơ bản:

-Giới thiệu cty, lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng , nhiệm vụ, tình hình kinh doanh, khả năng cạnh tranh.....

Nội dung chương 2 Wiki gợi gồm các phần cơ bản:

 Giới thiệu chung về công ty:
- Giới thiệu công ty
- Lịch sử hình thành
- Lĩnh vực hoạt động
- Cơ cấu tổ chức
- Kết quả kinh doanh
 Quy  trình - bạn  có   thể  mở  rộng  ra  cho  các  đề  tài  không  phải  là  qui trình. Tham khỏa các đề tài bên dưới.
Nhận xét:
- Ưu điểm
- Nhược điểm
- Những khác biệt giữa thực tế và lý thuyết.
- Thuận lợi và khó khăn

+Chương 3:
Nêu giải pháp, kiến nghị
Định hướng phát triển của công ty
Giải pháp
Kiến nghị

P/S: Có thể nói trong 3 chương, nội dung chương 2 là quan trọng nhất nên số trang ở chương 2 sẽ nhiều nhất.


MỘT SỐ ĐỀ TÀI THỰC TẬP WIKI GỢI Ý CÁC BẠN THAM KHẢO

-  Quy trình xuất nhập hàng tại công ty
 - Quy trình thanh toán của DN tại ….
 - Phân tích hoạt động kinh doanh XNK
 - Tìm hiểu Dịch vụ  logistics..
- Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng qua thị trường .. …
-Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty ABC
- Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty
ABC
 - Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty ABC
 - Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty
ABC
 -Quy trình lập bộ chứng từ cho lô hàng xuất khẩu tại công ty ABC
 - Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty ABC
 - Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty ABC
 - Quy trình mua bảo hiểm, giám định, bồi thường tại công ty bảo hiểm ABC
-  Thủ tục Hải Quan đối với hàng hóa XK/NK tại chi cục HQ

P/S: ....Đạt được tất cả nội dung trên Wiki Thủ Tục HQ hi vọng bài báo cáo của các bạn sẽ hoàn hảo và đầy đủ...thêm tự tin để vấn đáp nhé..nhớ làm gọn gàng , xúc tích , sạch sẽ ko lang mang nhé pà kon..==> Đa số các bạn đều làm quy trình/chứng từ xuất/ nhập... và đây là đề tài an toàn chính vì thế cũng đừng lo quá ..hihi Smile~~~~~~~Chúc các bạn có bài báo cáo hoàn hảo - mùa thưc thành công~~~~~~~~~~

Tham khảo:
 >>BC THỰC TẬP & ĐỀ THI TỐT NGHIỆP<<

>>BÁO CÁO THỰC TẬP<<

[slideshare id=46107064&doc=decuongbocothuctap-kholuntotnghiep-150321021130-conversion-gate01&type=d]Có thể liên quan đến chủ đề...
NGHIỆP VỤ CHỨNG TỪ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
NHẬP LCL TẠI FIAN LOGISTICS
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂNTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS
QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY THÁI BÌNH LONG.
QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CTY TNHH VẬN CHUYỂN THƯƠNG MẠI BIỂN XANH
TTHQĐT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CC HQ CK CẢNG NHA TRANG-KHÁNH HÒA
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP
QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU VẢI ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂNTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS
THỰC TRẠNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI PACIFIC STAR LOGISTICS

Hãy nhấn
Like - Share Nếu Bài Viết Có ÍchCó thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: / Tác giả Trả lời: / Xem: Bài mới nhất
Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: