>>LINK TẢI GG : BIỂU THUẾ XNK 20230712<<

File Biểu thuế XNK 2023, bản cập nhật mới nhất (12/07/2023).
Ghi nhận phản ánh của 1 số bạn về khó khăn trong tra cứu nội dung giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, mình cập nhật thêm trong file biểu thuế (bản cập nhật ngày 12/07/2023).
+ Cột thuế suất thuế GTGT và cột “Giảm VAT” để giảm thiểu tối đa việc phải tra cứu đến các phụ lục.
+ Bổ sung cột: “Chi tiết giảm VAT”
+ 3 phụ lục I, II, IIIa, IIIb tích hợp trong file Biểu thuế
VD1: Mã HS 39011012
+ Cột Giảm VAT: Không được giảm VAT (44/2023/NĐ-CP PL1)
+ Cột chi tiết giảm VAT: Polyme dạng nguyên sinh (Gồm: Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh; Polyme từ styren, dạng nguyên sinh; Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh; Polyme từ propylen hoặc từ oleic khác dạng nguyên sinh; Polyme từ axetat vinyl hoặc từ este vinyl và polime vinyl khác dạng nguyên sinh: Polyme acrylic dạng nguyên sinh; Poliamit dạng nguyên sinh; Polyme tự nhiên và các polyme tự nhiên đã biến đổi (Ví dụ: axit alginic, muối và este của nó; protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên)) không được giảm VAT (44/2023/NĐ-CP PL1).
VD2: Mã HS 39269099
– Trong file biểu thuế 11/07/2023:
+ Thuế suất VAT: 10%,
+ Cột Giảm VAT: Không giảm VAT theo NĐ44.PL1
(Lý do: tham chiếu theo mã ngành kinh tế cấp 3: C/20/201-Phân bón và hợp chất ni tơ; plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, mã HS: 39)
=> Các bạn phải vào Phụ lục I của Nghị định để đối chiếu xem có đúng là không được giảm VAT hay không? Trong trường hợp này thì không thuộc đối tượng quy định tại PL1, vẫn được giảm VAT còn 8%.
– Trong file biểu thuế 12/07/2023:
+ Thuế suất VAT: 8%,
+ Cột Giảm VAT: Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT
=> Đã cập nhật chi tiết đến cấp 7 mã ngành kinh tế tại Phụ lục 1 – Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
Việc cập nhật nêu trên là tạo thuận lợi tối đa cho các bạn trong tra cứu biểu thuế, tuy nhiên, do tính phức tạp của Nghị định 44/2023/NĐ-CP (mã HS chỉ mang tính tham khảo, mà phụ thuộc vào Tên sản phẩm và nội dung mô tả), các bạn nên đối chiếu với các Phụ lục I, II, IIIa, IIIb ban hành kèm theo Nghị định.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *