Thông tư 38 /2015/TT-BTC thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 38 /2015/TT-BTC thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Tải các biểu mẫu kèm theo: Link mediafire: http://www.mediafire.com/download/a5ffvp5dnm67972/Cac_Bieu_mau_theo_TT_38-2015-TT-BTC_ngay_25-03-2015.rar Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/THQYCJDZLQLI Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng […]

Read More

Vướng mắc phát sinh trên hệ thống VNACCS

Trước vướng mắc phát sinh của DN liên quan đến chỉ tiêu khai báo trong một số trường hợp cụ thể trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4638/TCHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất việc khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai. Theo đó, một số trường […]

Read More