Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng

Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng Ngày 21/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất […]

Read More

MÃ VẠCH SỐ ĐỊNH DANH HÀNG HÓA HẢI QUAN

Hướng dẫn cách lấy mã vạch QR code SỐ ĐỊNH DANH HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU trên dịch vụ công trực tuyến. Chưa áp dụng chính thức. Hiện đang áp dụng thí điểm tại cảng Tân Vũ – Hải phòng. 1. Truy cập vào địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn/faces/SoDinhDanh 2. Đăng nhập bằng tài khoản VNACCS/VCIS […]

Read More

Công văn 3386/TCHQ-GSQL khai báo tại ô số 02 trên C/O

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3386/TCHQ-GSQL V/v khai báo tại ô số 02 trên C/O Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo […]

Read More

Công văn 5239/BCT-XNK khai báo thông tin trên C/O

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5239/BCT-XNK V/v: khai báo thông tin trên C/O. Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012   Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát và quản lý)   Trả lời công […]

Read More

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KÍNH CƯỜNG LỰC – KÍNH TÔI NHIỆT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KÍNH CƯỜNG LỰC – KÍNH TÔI NHIỆT QCVN 16:2014/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày […]

Read More

GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH 08 VÀ THÔNG TƯ 38

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH 08 VÀ THÔNG TƯ 38 Trình bày: Nguyễn Chí Thanh Phó trưởng Phòng GSQL Link tải mediafire: http://www.mediafire.com/download/0bh41uu4zilr2qv/GIỚI_THIỆU_NỘI_DUNG_MỚI_TẠI_NĐ_08_VÀ_TT_38.rar Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/GNKNA7T9JPNU Phần 1. Tổng quan Phần 2. Những điểm mới Phần 3. Quản lý loại hình GC và SXXK […]

Read More