SỔ TAY HƯỚNG DẪN VNACCS-CẢNG-TPHCM(09/04/2015)

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VNACCS-CẢNG-TPHCM –o0o— (Cập nhật ngày 07-04-2015) MỘT SỐTHAY ĐỔI MỚI THEO TT38 …………………………………………………….. 2 I. CHI CỤC HQ CỬA KHẨU KV1 – CÁT LÁI (02CI) ………………………………… 3 II. CHI CỤC HQ CỬA KHẨU KV3:…………………………………………………………… 5 – CHI CỤC HQ BẾN NGHÉ (02H1) …………………………………………………… 5 – CHI CỤC HQ XĂNG DẦU (02H2) […]

Read More