Nội dung cơ bản của Packing List – Commercial Invoice

1. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) là gì? là chứng từ cơ bản của công tác thanh toán và do người bán (shipper) phát hành để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hoá đơn. Hoá đơn nói rõ đặc điểm hàng hoá, đơn giá và tổng trị […]

Read More

Ký khống – Có nên ký khống hồ sơ khai báo hải quan.

– Nên ký giấy tờ khống? Trong quá trình làm thủ tục hải quan, để tiện cho nhân viên của mình, nhiều giám đốc DN thường kí sẵn (kí khống) vào các loại giấy trắng, chứng từ… sau đó nhân viên đi làm thủ tục hải quan tự điền / in nội dung vào các […]

Read More

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KÍNH CƯỜNG LỰC – KÍNH TÔI NHIỆT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KÍNH CƯỜNG LỰC – KÍNH TÔI NHIỆT QCVN 16:2014/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày […]

Read More

Kiểm tra sau thông quan

Các văn bản quy định: – Luật HQ 2014: từ điều 77 đến điều 82 – Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015: từ Diều 97 đến Điều 100 – Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BTC: từ Điều 141-145 Link tải: http://www.mediafire.com/download/81ie72duclius21/Ki%E1%BB%83m+tra+sau+th%C3%B4ng+quan.ppt Kiểm tra sau thông quan from Doan Tran Ngocvu

Read More

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

Quy định liên quan chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp – Luật HQ 2014: Từ điều 42-45; – Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015: Từ điều 9-12   Link tải: https://www.mediafire.com/?bvhrvqg5sio6bvd Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp from Doan Tran Ngocvu

Read More