Hướng dẫn khai báo mã vạch danh sách Container

Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 cơ quan Hải quan áp dụng hình thức mới trong khai báo hàng hóa Container mã vạch và hàng rời, nội dung cụ thể như sau : Tờ khai nhập được phép khai bổ sung, sửa đổi danh sách container đến trước khi tờ khai được chấp nhận thông quan/ […]

Read More