DANH MỤC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CNTT ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng với nhiều quy định về Danh mục cấm nhập khẩu, gia công sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm NK. Thông […]

Read More

Nội dung cơ bản của Packing List – Commercial Invoice

1. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) là gì? là chứng từ cơ bản của công tác thanh toán và do người bán (shipper) phát hành để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hoá đơn. Hoá đơn nói rõ đặc điểm hàng hoá, đơn giá và tổng trị […]

Read More

Ký khống – Có nên ký khống hồ sơ khai báo hải quan.

– Nên ký giấy tờ khống? Trong quá trình làm thủ tục hải quan, để tiện cho nhân viên của mình, nhiều giám đốc DN thường kí sẵn (kí khống) vào các loại giấy trắng, chứng từ… sau đó nhân viên đi làm thủ tục hải quan tự điền / in nội dung vào các […]

Read More