Ký khống – Có nên ký khống hồ sơ khai báo hải quan.

– Nên ký giấy tờ khống? Trong quá trình làm thủ tục hải quan, để tiện cho nhân viên của mình, nhiều giám đốc DN thường kí sẵn (kí khống) vào các loại giấy trắng, chứng từ… sau đó nhân viên đi làm thủ tục hải quan tự điền / in nội dung vào các […]

Read More

Hồ sơ điều chỉnh thuế

Hồ sơ điều chỉnh thuế – Bạn bị sai thuế, nộp nhầm tài khoản thuế cơ quan HQ, sai cơ quan thuế.v.v. Bạn muốn điều chỉnh lại cho đúng? Wiki Haiquan xin chia sẻ bạn Hồ sơ điều chỉnh thuế gồm: 1/ Giấy nộp tiền thuế ( 01 bản chính và 01 bản sao) 2/ […]

Read More

Font chữ mã vạch trên Tờ khai hải quan điện tử

Font chữ mã vạch trên Tờ khai hải quan điện tử Đối với một số máy tính khi nhận và mở file Excel – Mẫu tờ khai hải quan điện tử đã đăng ký, có số tờ khai và đã phân luồng. Tuy nhiên ô mã vạch bên góc phải trên cùng không hiển thị […]

Read More

CÁC VBPL HƯỚNG DẪN VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O)

CÁC VBPL HƯỚNG DẪN VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) THEO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT. Quy tắc xuất xứ hàng hóa là gì? Trong thương mại quốc tế, quy tắc xuất xứ hàng hóa là tập hợp các quy định nhằm xác định quốc […]

Read More

Công văn 3386/TCHQ-GSQL khai báo tại ô số 02 trên C/O

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3386/TCHQ-GSQL V/v khai báo tại ô số 02 trên C/O Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo […]

Read More