Công văn 491/BTC-TCHQ năm 2015 đưa hàng về bảo quản

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 491/BTC-TCHQ V/v đưa hàng về bảo quản Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp […]

Read More

C/O hàng quá cảnh, C/O hàng chuyển tải

Hiện nay, C/O hàng Air bị cơ quan Hải quan từ chối chấp nhận rất nhiều. Lý do: AWB của C/O hàng đi Air KHÔNG chứng minh được hàng hóa được đảm bảo nguyên trạng trong trường hợp quá cảnh / chuyển tải / vận chuyển qua lãnh thổ của một nước thứ 3 không […]

Read More

Hướng dẫn khai báo mã vạch danh sách Container

Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 cơ quan Hải quan áp dụng hình thức mới trong khai báo hàng hóa Container mã vạch và hàng rời, nội dung cụ thể như sau : Tờ khai nhập được phép khai bổ sung, sửa đổi danh sách container đến trước khi tờ khai được chấp nhận thông quan/ […]

Read More