Thủ tục xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch

Hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa xuất nhập khẩu không mang mục đích thương mại, không thuộc danh mục cấm xuất khẩu – cấm nhập khẩu theo Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch có thuế phải nộp thuế […]

Read More

Công văn 491/BTC-TCHQ năm 2015 đưa hàng về bảo quản

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 491/BTC-TCHQ V/v đưa hàng về bảo quản Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp […]

Read More

C/O hàng quá cảnh, C/O hàng chuyển tải

Hiện nay, C/O hàng Air bị cơ quan Hải quan từ chối chấp nhận rất nhiều. Lý do: AWB của C/O hàng đi Air KHÔNG chứng minh được hàng hóa được đảm bảo nguyên trạng trong trường hợp quá cảnh / chuyển tải / vận chuyển qua lãnh thổ của một nước thứ 3 không […]

Read More

Hướng dẫn khai báo mã vạch danh sách Container

Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 cơ quan Hải quan áp dụng hình thức mới trong khai báo hàng hóa Container mã vạch và hàng rời, nội dung cụ thể như sau : Tờ khai nhập được phép khai bổ sung, sửa đổi danh sách container đến trước khi tờ khai được chấp nhận thông quan/ […]

Read More