Thủ tục nhập khẩu máy bện dây điện, dây đồng

Thủ tục nhập khẩu máy bện dây điện, dây đồng 1. Chính sách nhập khẩu và HS code máy bện dây đồng, dây điện Mặt hàng máy bện dây đồng, máy bện dây điện hàng mới 100% không thuộc diện quản lý chuyên ngành khi nhập khẩu. Do đó, doanh nghiệp làm thủ tục hải […]

Read More

Thủ tục, hồ sơ về xác định trước mã số hàng hóa

Thủ tục, hồ sơ  Cụ thể, về thủ tục, theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì:  + Tổ chức cá nhân nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan.  + Có trách nhiệm tham gia đối thoại với […]

Read More