Hồ sơ điều chỉnh thuế

Hồ sơ điều chỉnh thuế – Bạn bị sai thuế, nộp nhầm tài khoản thuế cơ quan HQ, sai cơ quan thuế.v.v. Bạn muốn điều chỉnh lại cho đúng? Wiki Haiquan xin chia sẻ bạn Hồ sơ điều chỉnh thuế gồm: 1/ Giấy nộp tiền thuế ( 01 bản chính và 01 bản sao) 2/ […]

Read More

Mẫu Khai Bổ Sung Mẫu 03 – Hủy Tờ khai Mẫu 04 – Mẫu Bảng kê hóa đơn tổng Mẫu 02 -Biên Bản Chuyển cửa khẩu

Tổng hợp Mẫu Khai Bổ Sung(Mẫu 03) – Hủy Tờ khai(Mẫu 04) –  Bảng Kê Hóa đơn tổng(Mẫu 02) – Biên Bản Chuyển cửa khẩu 1/ Mẫu đơn khai thông tin bổ sung Vnaccs. Mẫu 03/KBS/GSQL – Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính 2/ Mẫu đơn xin hủy tờ […]

Read More