Công văn 2008/TCHQ-TXNK ngày 27/03/2020 V/v Phí giảm thải lưu huỳnh.

Do thuộc phạm vi các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nên Phụ phí LSS (Low Sulphur Surcharge là khoản điều chỉnh CỘNG vào trị giá hải quan.

Lưu ý:
– Nếu DN NK phải trả khoản phụ phí LSS và khoản tiền này chưa bao gồm trong tổng số tiền mà DN thực thanh toán cho người bán hàng hóa thì PHẢI điều chỉnh CỘNG vào Trị giá HQ hàng NK.
– Trường hợp người khai HQ phải nộp thuế GTGT cho phụ phí LSS, số tiền thuế GTGT không phải tính vào trị giá HQ.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *