Công văn 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC


Tong Hop Vuong Mac TT38 (689.5 KiB, 349 lượt tải về)

Nguồn: http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=8472

Bảng tổng hợp xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Tong Hop Vuong Mac TT38
Tong Hop Vuong Mac TT38

Tong hop vuong mac TT38.doc

689.5 KiB
349 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Comments

  1. Pingback: Tổng hợp các văn bản pháp luật hải quanWiki Thủ Tục Hải Quan – Logistics VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *