Câu hỏi:

Kính gửi: Quý cơ quan.

Theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, Thông tư 38/2015/TT-BTC, DNCX là đối tượng không chịu thuế khi nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu vậy khi nguyên vật liệu là hàng hóa bị áp các loại thuế BVMT, thuế CBPG ….thì khi đó DNCX có phải đóng các loại thuế này không?

Mong sớm nhận được hướng dẫn chi tiết từ Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về thuế Bảo vệ môi trường

Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế được quy định tại:

– Điều 3, Điều 4 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

– Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường;

– Điều 1, Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT_BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, Điều 2  Thông tư 159/2012/TT-BTC).

2. Thuế chống bán phá giá

Về đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: được quy định tại Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Về thuế chống bán phá giá: đây là thuế nhập khẩu bổ sung được quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Về khu phi thuế quan: được quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Về khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất: được quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 10 Điều 2 Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên đối chiếu với trường hợp cụ thể để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng!

Nguồn: https://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=39121

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *