HƯỚNG DẪN ĐỌC, HIỂU CHÚ GIẢI HS, MÔ TẢ CHI TIẾT NHÓM/PHÂN NHÓM TRONG BIỂU THUẾ VÀ ÁP DỤNG CÁC QUI TẮC KHI PHÂN LOẠI BĂNG TẢI/ĐAI TẢI VÀ BĂNG TRUYỀN/ĐAI TRUYỀN BẰNG CAO SU

Nguồn chia sẻ thông tin: Theo Mr.Nguyễn Văn Sớm

 1. PHÂN BIỆT BĂNG TẢI/ĐAI TẢI VỚI BĂNG TRUYỀN/ĐAI TRUYỀN:

 Giống nhau:

 •  Là các bộ phận của máy móc, thiết bị;
 • Có cấu tạo dạng BĂNG hoặc ĐAI;
 • Đều tham gia vào quá trình chuyển động.

Khác nhau:

 • Băng tải/đai tải dùng để di chuyển, vận chuyển, vận tải hàng hóa, đồ vật từ chỗ này qua chỗ khác khi có sự TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG làm cho băng tải/đai tải CHUYỂN ĐỘNG theo. Băng tải/đai tải thường sử dụng cho các máy móc, thiết bị thuộc nhóm 84.28.
 • Băng truyền/đai truyền dùng để TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG (dẫn động) từ nguồn tạo lực (máy, động cơ, mô tơ các loại,…) sang các bộ phận CHUYỂN ĐỘNG. Băng truyền/đai truyền thường sử dụng cùng với các bộ phận, cơ cấu TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG thuộc nhóm 84.83.

 1. PHÂN LOẠI BĂNG TẢI/ĐAI TẢI, BĂNG TRUYỀN/ĐAI TRUYỀN:

Tại nhóm 40.10 có mô tả chi tiết “Băng tải hoặc đai tải hoặc băng truyền (dây cu roa) hoặc đai truyền, bằng cao su lưu hóa.”, và được phân ra 2 phân nhóm cấp 1 gạch sau:

– Phân nhóm thứ nhất: “- Băng tải hoặc đai tải”, được phân ra 3 phân nhóm cấp 2 gạch như sau:

 •  Nếu băng tải/đai tải bằng cao su được gia cố với kim loại sẽ phù hợp phân nhóm 4010.11.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 •  Nếu băng tải/đai tải bằng cao su được gia cố với vật liệu dệt sẽ phù hợp phân nhóm 4010.12.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 • Nếu băng tải/đai tải bằng cao su 100% hoặc được gia cố với 1 loại vật liệu khác (ngoài kim loại và vật liệu dệt) hoặc được gia cố với nhiều loại vật liệu sẽ phù hợp phân nhóm 4010.19.00 (áp dụng qui tắc 1, qui tắc 4 và qui tắc 6).

– Phân nhóm thứ hai: “- Băng truyền hoặc đai truyền”, được phân ra 7 phân nhóm cấp 2 gạch như sau:

 •  Nếu băng truyền liên tục (dạng vòng khép kín), có mặt cắt ngang (của dây) hình thang (dạng băng chữ V), có tạo gân (gờ, rãnh) hình chữ V dọc dây (bề mặt tiếp xúc trong của dây), có chu vi ngoài 60-180 cm phù hợp phân nhóm 4010.31.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 • Nếu băng truyền liên tục (dạng vòng khép kín), có mặt cắt ngang (của dây) hình thang (dạng băng chữ V), không có gân hình chữ V, có chu vi ngoài 60-180 cm phù hợp phân nhóm 4010.32.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 • Nếu băng truyền liên tục (dạng vòng khép kín), có mặt cắt ngang (của dây) hình thang (dạng băng chữ V), có tạo gân (gờ, rãnh) hình chữ V dọc dây (bề mặt tiếp xúc trong của dây), có chu vi ngoài 180-240 cm phù hợp phân nhóm 4010.33.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 • Nếu băng truyền liên tục (dạng vòng khép kín), có mặt cắt ngang (của dây) hình thang (dạng băng chữ V), không có gân hình chữ V, có chu vi ngoài 180-240 cm phù hợp phân nhóm 4010.34.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 • Nếu băng truyền đồng bộ (dạng có răng cưa ngang dây (bề mặt tiếp xúc trong của dây) để ăn khớp với bánh răng truyền động) liên tục (dạng vòng khép kín), có chu vi ngoài 60-150 cm (không cần biết mặt cắt ngang dây hình gì) phù hợp phân loại nhóm 4010.35.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 • Nếu băng truyền đồng bộ (dạng có răng cưa ngang dây (bề mặt tiếp xúc trong của dây) để ăn khớp với bánh răng truyền động) liên tục (dạng vòng khép kín), có chu vi ngoài 150-198 cm (không cần biết mặt cắt ngang dây hình gì) phù hợp phân loại nhóm 4010.36.00 (áp dụng qui tắc 1 và qui tắc 6);
 • Nếu băng truyền có mặt cắt ngang hình bất kỳ khác (tròn, vuông, chữ nhật,…), có hoặc không có gân hình chữ V dọc, không có răng cưa ngang, chu vi khác với chu vi đã ghi ở các phân nhóm trên,…phù hợp phân nhóm 4010.39.00 (áp dụng qui tắc 1, qui tắc 4 và qui tắc 6).


>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *