SỔ TAY HƯỚNG DẪN VNACCS-CẢNG-TPHCM
–o0o—
(Cập nhật ngày 07-04-2015)

MỘT SỐTHAY ĐỔI MỚI THEO TT38 …………………………………………………….. 2
I. CHI CỤC HQ CỬA KHẨU KV1 – CÁT LÁI (02CI) ………………………………… 3
II. CHI CỤC HQ CỬA KHẨU KV3:…………………………………………………………… 5
– CHI CỤC HQ BẾN NGHÉ (02H1) …………………………………………………… 5
– CHI CỤC HQ XĂNG DẦU (02H2) ………………………………………………….. 6
– CHI CỤC HQ VICT (02H3) …………………………………………………………….. 7
III. CHI CỤC HQ CỬA KHẨU KV4 (02IK) ……………………………………………….. 8
IV. CHI CỤC HQ SÂN BAY TSN: ……………………………………………………………. 11
– CHI CỤC HQ SÂN BAY TSN (02B1) …………………………………………….. 11
– CHI CỤC HQ CHUYỂN PHÁT NHANH (02DS) …………………………… 13
V. CHI CỤC HQ QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG (02PJ) ……………………………. 16
VI. CHI CỤC HQ QUẢN LY HÀNG ĐẦU TƯ(02PG) ……………………………… 21
VII. CHI CỤC HQ KCX TÂN THUẬN (02XE)………………………………………….  25
VIII. PHỤLỤC HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………. 27
– CÁCH KHAI “DANH SÁCH CONT MÃ VẠCH…………………………… 28
– CÁCH KHAI TK PHI MẬU DỊCH (SÂN BAY) …………………………….. 29
– CÁCH KHAI TK TẠI CHỖ………………………………………………………….. 30
– CÁCH KHAI DANH MỤC TẠM NHẬP/TÁI XUẤT – TIA/TIB ……. 31
– CÁCH KHAI TỜKHAI THỦCÔNG LÊN HỆTHỐNG ……………….. 33

Link tải: http://www.mediafire.com/download/vgxpav47ka7np93/SO+TAY_HUONG+DAN+VNACCS_CAC+CANG_TP+HCM_09_04_2015_V1.pdf

– Nội dung sẽ được cập nhật nếu có thay đổi .. 🙂

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.