Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016(107/2016/QH13)

Luat thue xnk 2016 from Doan Tran Ngocvu QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 107/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

Read More