HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O mẫu VK (C/O form VK) theo VKFTA

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O mẫu VK (C/O form VK) theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA – VietNam – Korea Free Trade Area) có hiệu lực từ 20/12/2015. C/O mẫu VK phải được khai bằng tiếng Anh […]

Read More