Hướng dẫn cách xác thực C/O form E online

Hướng dẫn cách xác thực C/O form E online: 1. Vào website http://www.chinaorigin.gov.cn/ 2. Bấm vào mục Verification For Public. 3. Mục Certificate No.: điền vào số Reference No. trên C/O form E. 4. Mục Invoice No.: điền vào số invoice trên C/O form E. Lưu ý: Phân biệt ký tự viết HOA / THƯỜNG. […]

Read More