Xác định trị giá hải quan – Phí CIC

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 797/TCHQ-TXNKV/v xác định trị giá hải quan Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Liên quan đến việc điều chỉnh cộng các khoản chi phí của hãng vận chuyển, hãng […]

Read More

TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT PHẦN 2

TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT PHẦN 2 Như ở phần 1, mình đã giới thiệu qua về doanh nghiệp chế xuất, phần 2 này, chúng ta đi tìm hiểu về Quy trình xây dựng mã nguyên phụ liêu và sản phẩm. Đối với xuất nhập khẩu nhà máy, điều quan trọng nhất đó chính là […]

Read More

Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. from […]

Read More

TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT ( PART -1)

TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT ( PART -1) Lý thuyết nhiều cũng chán, viết ra cuốn sách này, tôi không câu nệ nó phải là ngôn từ bác học, nó không phải là cái hàm hồ mà chúng ta vẫn đọc xong rồi quên luôn; tôi chỉ muốn khái niệm cho các bạn những điều […]

Read More

Sổ tay hướng dẫn Hồ sơ Hải Quan từng loại hình

SỔ TAY HƯỚNG DẪN HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HÌNH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẦN I: ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỪNG LUỒNG TỜ KHAI CHI TIẾT HỒ SƠ CÁC LOẠI HÌNH XUẤT […]

Read More