SLIDE NỘI DUNG MỚI LIÊN QUAN THUẾ XNK TẠI NGHỊ ĐỊNH 18/2021

GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI LIÊN QUAN THUẾ XNK TẠI NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI LIÊN QUAN THUẾ XNK TẠI NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP from Doan Tran Ngocvu Bảng so sánh Nghị định số 18/2021/NĐ-CP với Nghị […]

Read More

HƯỚNG DẪN TẠO THÊM USER NỘP THUẾ 24/7

HƯỚNG DẪN TẠO THÊM USER NỘP THUẾ 24/7 Theo công văn số 7067/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2018 để thanh toán điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 10/12/018 doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử phải đăng ký 2 user để khai báo: 1 user cho người nhập lệnh và 1 user duyệt […]

Read More

TỔNG HỢP SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

TỔNG HỢP SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Phần I Hồ sơ hải quan – Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho doanh nghiệp from Doan Tran Ngocvu PHẦN II DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT […]

Read More

Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng

Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng Ngày 21/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất […]

Read More