Xác định trị giá hải quan – Phí CIC

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 797/TCHQ-TXNKV/v xác định trị giá hải quan Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Liên quan đến việc điều chỉnh cộng các khoản chi phí của hãng vận chuyển, hãng […]

Read More

TỔNG HỢP SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

TỔNG HỢP SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Phần I Hồ sơ hải quan – Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho doanh nghiệp from Doan Tran Ngocvu PHẦN II DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT […]

Read More