Xác định trị giá hải quan – Phí CIC

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 797/TCHQ-TXNKV/v xác định trị giá hải quan Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Liên quan đến việc điều chỉnh cộng các khoản chi phí của hãng vận chuyển, hãng […]

Read More