Tổng hợp Danh sách Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế do CCHQ CK CSG KV 1 (Hải quan Cát lái) quản lý

Tổng hợp Danh sách Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế do CCHQ CK CSG KV 1 (Hải quan Cát lái) quản lý gồm: Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế – Mã […]

Read More

TỶ GIÁ TÍNH THUẾ TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐƯỢC CĂN CỨ NHƯ THẾ NÀO?

TCHQ phối hợp với VCB để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính VCB tại thời điểm cuối ngày của NGÀY THỨ NĂM hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ.
Công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để ÁP DỤNG xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong TUẦN SAU liền kề.
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Read More

Lựa chọn Mã loại hình nhập kinh doanh: A11 – A12 – A41

Lựa chọn Mã loại hình nhập kinh doanh: A11 – A12 – A41
Nếu như lúc trước, việc lựa chọn mã loại hình A11 – A12, ta xem xét hàng về cửa khẩu hay ngoài cửa khẩu, thì nay theo Quyết định 1357/QĐ/TCHQ ngày 18 tháng 5 năm 2021, có hiệu lực ngày 1 tháng 6 năm 2021, mã loại hình nhập kinh doanh có thay đổi gì?

Read More

Thủ tục nhập khẩu máy xúc đã qua sử dụng

Thủ tục nhập khẩu máy xúc đã qua sử dụng
Bạn đang  tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu máy xúc đã qua sử dụng hay các loại máy chuyên dùng khác để phục vụ trên công trường xây dựng, những mỏ khai thác? Bạn chưa có kinh nghiệm và muốn hiểu rõ các quy định cùng thủ tục nhập khẩu mặt hàng này? Vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn về các bước để làm thủ tục đăng kiểm các dòng máy xúc cũ một cách chi tiết:

Read More