BIỂU THUẾ XNK 2021(Bản cập nhật ngày 22/06/2021)

BIỂU THUẾ XNK 2021(Bản cập nhật ngày 22/06/2021) Link tải: File biểu thuế 2021   STT Nội dung cập nhật Viết tắt Mẫu C/O Số văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực I Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam 1 Danh mục hàng hóa XNK 2018 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 1/1/2018 2 Sửa đổi bổ […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2020(Bản cập nhật ngày 01/08/2020)

Để tạo thuận lợi cho công chức Hải quan và Doanh nghiệp trong tra cứu các biểu thuế và chính sách quản lý hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai xây dựng File Biểu thuế XNK song ngữ và thường xuyên cập nhật để chia sẻ miễn phí cho cộng đồng. […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2020(Bản cập nhật ngày 05/07/2020)

CẬP NHẬT FILE BIỂU THUẾ XNK NĂM 2020 (Bản cập nhật ngày 05/07/2020) Ngày 25/05/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text] File Biểu thuế XNK năm 2020 đã tích hợp & cập nhật:           1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam           2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 18 biểu thuế (gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2019 (Bản cập nhật ngày 11/07/2019)

BIỂU THUẾ XNK 2019 (Bản cập nhật ngày 11/07/2019) Tiếp theo bản cập nhật ngày 12/05/2019, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân gửi đến các bạn File Biểu thuế XNK 2019 bản cập nhật đến ngày 11/07/2019. Trong bản cập nhật lần này, chúng tôi tích hợp thêm các biểu thuế xuất khẩu ưu […]

Read More

File Excel biểu Thuế 2019 – FILE UPDATE 8-3

Link tải: File Excel biểu Thuế 2019  hoặc: http://tinyurl.com/bieuthuexnk2019Full === CẬP NHẬT FILE EXCEL BIỂU THUẾ XNK 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2019. (Áp theo Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập […]

Read More

File Excel biểu Thuế 2018

Link tải: File Excel biểu Thuế 2018 Tác giả: Vũ Quý Hưng ( FB: vuquy.hung) Biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2018 gồm:

Read More

Biểu thuế Xuất Nhập khẩu 2016 -Thông tư 182/2015/TT-BTC

Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe >>Link download file excel Biểu thuế XNK năm 2016 ( Update 18/04/2016)<< (File excel Biểu thuế XK, NK update năm 2016 bản […]

Read More