Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.

Nguồn: Ông Nguyễn Đức Vinh
Deputy Manager – Dong Nai Customs Deparment

 

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.