Mã phân loại kiểm tra

– Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015:

Điều 8. Kiểm tra thực tế hàng hóa (Bước 3)

1. Trách nhiệm của Chi cục trưởng

b) Căn cứ chỉ dẫn rủi ro, quá trình chấp hành pháp luật hải quan của người khai hải quan, kết quả soi chiếu trước trong quá trình xếp dỡ tại cảng và các thông tin có liên quan (nếu có) để quyết định hình thức, mức độ kiểm tra.

b.1) Hình thức, mức độ kiểm tra bao gồm:

b.1.1) Hình thức kiểm tra: kiểm tra qua máy soi/cân/thiết bị khác hoặc kiểm tra thủ công;

b.1.2) Mức độ kiểm tra: kiểm tra tỷ lệ hàng hóa (P1) hoặc kiểm tra toàn bộ hàng hóa (P2).

– Mã phân loại kiểm tra:

+ 3C : Kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu

+ 3D : Kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm kiểm tra tập trung

+ 3M : Kiểm tra thực tế hàng hóa tại kho doanh nghiệp     

Nguồn: Mã phân loại kiểm tra – Cục Hải Quan Đồng Nai (dncustoms.gov.vn)

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *