>>Link tải: Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương<<

NGHỊ ĐỊNH 69/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

 

Danh mục hàng nhập khẩu phải xin cấp GCN lưu hành tự do

Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương được ban hành ngày 15/5/2018.

 

Theo đó, danh mục hàng hóa nhập khẩu phải xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được quy định tại Phụ lục V của Nghị định.

Căn cứ yêu cầu của từng thời kỳ, bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS kèm theo mã HS hàng hóa và quy định cụ thể trường hợp CFS được áp dụng cho nhiều lô hàng.

Trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý, CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc trên cơ sở có đi có lại.

Nghị định 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Comments

  1. Pingback: Nghị Định 187/2013/NĐ-CP|Wiki Thủ Tục Hải Quan – Logistics VN

  2. Pingback: Thủ tục nhập khẩu máy xúc đã qua sử dụng - Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VNWiki Thủ Tục Hải Quan – Logistics VN

  3. Pingback: Thủ tục hải quan? Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu – xuất khẩu? - Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VNWiki Thủ Tục Hải Quan – Logistics VN

  4. Pingback: THỦ TỤC NHẬP KHẨU XÚC ĐÃ QUA SỬ DỤNG - Nam Ninh Logistics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *