Quy trình chuyển tiền thuế XNK đã nộp từ tờ khai hủy sang tờ khai mới.

Quy trình thủ tục chuyển tiền Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã nộp từ Tờ khai hải quan hủy sang Tờ khai hải quan mới: (áp dụng chung cho trường hợp người nộp thuế ghi nhầm số tờ khai nhưng không làm thay đổi mục lục ngân sách nhà nước)

Căn cứ bản chính Giấy nộp tiền vào NSNN và Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013, công chức hải quan được giao nhiệm vụ thực hiện:

Bước 1: Đối chiếu thông tin trên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN và thông tin trên Giấy nộp tiền thuế XNK, đề xuất nội dung xử lý, trình Lãnh đạo Chi cục theo quy định.

Bước 2: Căn cứ Giấy đề nghị điều chỉnh mẫu C1-07/NS đã được Lãnh đạo Chi cục xác nhận, công chức thực hiện:

– Nếu không chấp thuận giấy đề nghị điều chỉnh của doanh nghiệp: Cơ quan Hải quan có văn bản thông báo về việc trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do không chấp thuận (thông tin nêu tại Giấy đề nghị điều chỉnh không đầy đủ, không chính xác (về thẩm quyền, thông tin doanh nghiệp, số tờ khai, Mục lục ngân sách Nhà nước…), thông tin tờ khai mới tại Giấy đề nghị điều chỉnh không tương ứng với tờ khai hủy (trừ số tiền), thông tin tờ khai mới hoặc tờ khai hủy tại Giấy đề nghị điều chỉnh không phù hợp với thông tin trong cơ sở dữ liệu, hoặc tờ khai mới chưa tồn tại trong hệ thống…).

– Nếu chấp thuận giấy đề nghị điều chỉnh của doanh nghiệp, thì xử lý theo các bước sau:
+ Ghi nhận điều chỉnh số tờ khai trên mặt trước của Giấy nộp tiền vào NSNN.
+ Chuyển Giấy nộp tiền vào NSNN và Giấy đề nghị điều chỉnh có xác nhận của Lãnh đạo Chi cục cho bộ phận kế toán để cập nhật lại thông tin giấy nộp tiền của tờ khai hủy sang thông tin nộp thuế của tờ khai mới, không chuyển giấy đề nghị điều chỉnh sang Kho bạc Nhà nước.

– Trường hợp tờ khai hải quan có giấy nộp tiền điện tử nhận từ Ngân hàng thương mại:
+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 10. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT nhận từ ngân hàng \ 1. Nhập GNT nhận từ ngân hàng để tìm và nhập âm số tiền thuế, phạt đã nhận từ ngân hàng thương mại cho tờ khai hủy (nội dung diễn giải ghi: nhập âm số tiền đã nộp do hủy tờ khai số tờ khai hủy).
+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 10. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT nhận từ ngân hàng \ 1. Nhập GNT nhận từ ngân hàng để tìm và nhập số tiền thuế, phạt đã nhận từ ngân hàng thương mại cho tờ khai mới (nội dung diễn giải ghi: điều chỉnh từ số tiền đã nộp của tờ khai số tờ khai hủy).

– Trường hợp doanh nghiệp đề nghị xác nhận đã nộp tiền cho tờ khai hải quan mới, công chức Hải quan in Giấy nộp tiền vào NSNN (chứng từ phục hồi) trên hệ thống kế toán cho tờ khai mới và xác nhận như đối với tờ khai thông thường.

Bước 3: Chuyển toàn bộ chứng từ liên quan sang Đội Quản lý thuế để lưu trữ cùng với báo cáo thuế của tháng phát sinh chứng từ để theo dõi, quản lý.

Căn cứ pháp lý V/v xử lý tiền thuế XNK đã nộp của tờ khai hải quan hủy:
– Công văn 11383/TCHQ-TXNK ngày 18/09/2014 V/v xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy thay thế nội dung hướng dẫn tại điểm d mục 6 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014 về việc chuyển tiền thuế XNK từ tờ khai hải quan hủy sang tờ khai hải quan khai lại.
– Tài liệu tham khảo: Công văn số 14192/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2014 V/v vướng mắc trong việc xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy.

Link tải về Mẫu C1-07/NS Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN.


Mau C1-07 Giay De Nghi Dieu Chinh Thu Nsnn (58.5 KiB, 262 lượt tải về)

1176751_orig

Mau C1-07 Giay De Nghi Dieu Chinh Thu Nsnn
Mau C1-07 Giay De Nghi Dieu Chinh Thu Nsnn

mau_c1-07_giay_de_nghi_dieu_chinh_thu_nsnn.doc

58.5 KiB
262 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *