Ngày gửi:30/06/2014; Ngày trả lời:30/06/2014; Tên doanh nghiệp:Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Thế Hệ Mới; Địa chỉ:74 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM; Email:hvcuong@thm-vn.com
Câu hỏi: Công ty chúng tôi dự kiến nhập khẩu phần mềm chứa dữ liệu thông qua phương tiện trung gian là USB và CD.
Xin tư vấn giúp chúng tôi:
1/ Thủ tục nhập khẩu phần mềm chứa dữ liệu trong USB và CD
2/ Mã H.S Code, thuế nhập khẩu và VAT
3/ Chúng tôi có phải kiểm tra văn hóa phẩm khi nhập khẩu không?

================
Trả lời:

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Thủ tục nhập khẩu phần mềm chứa dữ liệu trong USB và CD:Căn cứ điểm 1 Thông tư 95/2006/TT-BVHTT ngày 06/12/2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài quy định: Phần mềm hệ thống là chương trình hệ điều hành máy tính hoặc là chương trình điều khiển phần cứng, thiết bị, máy móc; phần mềm ứng dụng văn phòng, kế toán, kiến trúc hoặc các chương trình xử lý dữ liệu nói chung: Cơ quan quản lý nhà nước về Văn hoá – Thông tin không phê duyệt nội dung, doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010( Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế TT 205)  của Bộ Tài chính quy định:

“Xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá có chứa phần mềm nhập khẩu:

3.1) Trị giá tính thuế là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu là phương tiện trung gian, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng, với điều kiện trên hoá đơn thương mại trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

3.2) Trị giá tính thuế là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hoá nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

3.2.1) Trên hoá đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

3.2.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 14 Thông tư này;

3.2.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hoá nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty nhập khẩu các phần mềm nằm trong các phương tiện trung gian (ổ USB, đĩa CD) và trên hóa đơn, hợp đồng tách riêng giá trị đĩa CD và phần mềm thì trị giá tính thuế chỉ tính trên trị giá của ổ cứng, USB, đĩa CD nhập khẩu. Trường hợp trên hoá đơn không tách trị giá ổ cứng,USB, đĩa CD và phần mềm thì trị giá tính thuế bao gồm cả trị giá phần mềm.

2. Mã HS

Cứ khoản 15 Điều 2 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì:

Phương tiện trung gian: Được hiểu là đĩa mềm, đĩa CD, băng từ, thẻ từ hoặc bất kỳ vật thể nào lưu giữ được thông tin, được sử dụng như một phương tiện lưu giữ tạm thời hoặc để chuyển tải phần mềm. Để sử dụng, phần mềm sẽ phải được chuyển, cài đặt hoặc tích hợp vào thiết bị xử lý dữ liệu. Phương tiện trung gian ở đây không bao gồm các mạch tích hợp, vi mạch, bán dẫn và các thiết bị tương tự hoặc các bộ phận gắn vào các bảng mạch hoặc thiết bị đó.”

Như vậy, việc khai báo và phân loại mã HS theo phương tiện trung gian chứa phần mềm này (ổ USB, đĩa CD). Do đó tuỳ theo phương tiện trung gian chứa phần mềm mà có mã HS khác nhau.

– Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

+ Đĩa CD đã ghi chương trình như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS nhóm 8523.49.99;

+ USB đã ghi như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 8523.59.40, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Theo dncustom.gov.vn

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *