Tổng hợp Danh sách Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế do CCHQ CK CSG KV 1 (Hải quan Cát lái) quản lý gồm:
Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế – Mã địa điểm Xếp / dỡ hàng:
– Cảng cát lái: 02CIS01 – VNCLI
– Cảng SP-ITC: 02CIS02 – VNITC
– Cảng Tân cảng Hiệp lực: 02CIS03 – VNTCQ
– Kho CFS Tân cảng Phú hữu: 02CIS04 – VNCLI
– CFS container lạnh cát lái: 02CIS05 – VNCLI
– Kho CFS SP-ITC: 02CIS06 – VNFDZ
– Kho CFS Ngọc khanh: 02CIS07 – VNCLI
– Kho CFS 1, 2, 3, 5 Cát lái: 02CIRCI – VNCLI
– Kho CFS / KNQ Đông tây: 02CIW01 – VNCLI
– Kho ngoại quan cát lái: 02CIW02 – VNGII
– Kho ngoại quan TPP: 02CIW03

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *