TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất cảnh, người nhập cảnh mang theo đường hành lý xách tay. 

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo đường hành lý thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC. Ngoài ra, một số nội dung được hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Về khai hải quan đối với hành lý của người XNC:

a/ Hướng dẫn khai báo HQ: Thực hiện theo hướng dẫn khai báo tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC. Đồng thời thực hiện khai báo tại các chỉ tiêu như sau:

+ Chỉ tiêu số vận đơn: khai “KHONG VAN DON”.

+ Đối với tờ khai nhập khẩu hành lý xách tay: Chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa khi khai báo nhập khẩu thuộc Đội quản lý hành lý NHẬP.

+ Đối với tờ khai xuất khẩu hành lý của người XNC: Chỉ tiêu mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế nhập địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế thuộc Đội quản lý hành lý XUẤT.

Tham khảo bảng mã “mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website TCHQ http://www.customs.gov.vn/

b) Hồ sơ hải quan đối với hành lý của người XNC:

Thực hiện theo quy định Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, nhưng KHÔNG yêu cầu người Xuất nhập cảnh nộp vận tải đơn.

2. Về kiểm tra thực tế hàng hóa là hành lý xách tay của người Xuất nhập cảnh:

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Hải quan 2014, Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Điều 5 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015.

Do hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được mang theo đường hành lý nên phải tuân thủ kiểm tra, giám sát như đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan sân bay (Đội quản lý hành lý xuất khẩu, nhập khẩu) thực hiện.

3. Về xác nhận hàng là hành lý của người XNC qua khu vực giám sát HQ:

Việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được hành khách xuất cảnh, nhập cảnh xuất trình cho cơ quan Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện tại Đội quản lý hành lý xuất khẩu hoặc Đội quản lý hành lý nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan sân bay.

Thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn khác.

Tham khảo thêm:
– Quyết định 3816/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2014 V/v Quy trình thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

– Quyết định 1973/QĐ-TCHQ ngày 04/07/2014 V/v Quy trình kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

– Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 V/v Quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

– Công văn số 7336/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2015 V/v thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK được người XNC mang theo đường hành lý.

Các câu trả lời tại buổi Giao lưu trực tuyến giải đáp thủ tục hải quan về xuất nhập cảnh 2015. Nội dung gồm: trả lời những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hành khách và chế độ hàng hóa đối với khách xuất nhập cảnh. Trong đó tập trung vào các vấn đề sau: 
+ Thủ tục xuất nhập cảnh. 
+ Những quy định, chính sách, chế độ đối với khách xuất nhập cảnh nói chung, đối với Việt kiều và du học sinh nói riêng.
+ Những lưu ý cho công dân nước ngoài khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Việt Nam. 
+ Chế độ, chính sách đối với Việt kiều hồi hương.
+ Chế độ di chuyển tài sản đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.
+ Quy định tạm nhập, tái xuất đối với phương tiện thuộc sở hữu của khách xuất nhập cảnh vào Việt Nam.

Lưu ý:
– Đối với hàng hóa xách tay theo dạng hành lý: ngoài hành lý thông thuờng, khách hàng muốn làm thủ tục HQ cho loại hình HQ nào phải thông báo cho công chức HQ tại ga đến. Hàng hóa đó sẽ đuợc đưa vào kho HQ 51 giử (nếu là ở sân bay Tân Sơn Nhất) và sẽ nhận đụơc “Phiếu Xuất Kho”. Sử dụng phiếu xuất kho như là bill khai báo cho các loại hình nhập khẩu theo nhu cầu của khách hàng.

– Nếu không thông báo với công chức HQ ở ga đến về mục đích của hàng hóa nhập khẩu. HQ ga đến sẽ xem như đó là hành lý XNC và cho lấy hàng. Lúc đó sẽ không làm được TTHQ và không có TK để xuất trình cho ngân hàng.

 

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *