lvb1999
Nhân viên tập sự
Nhân viên tập sự
Ngày đăng ký: 19-06-2018
Ngày sinh: 17-09-1999 (19 tuổi)
Giờ khu vực: 26-06-2019 lúc 11:34 AM
Tình trạng: Offline


Thông tin của lvb1999
19-06-2018
01-08-2018, 04:29 PM
8 (0.02 bài viết mỗi ngày | 0.15 % trong tổng số bài viết)
(Bài viết thành viên này)
8 (0.02 bài mỗi ngày | 0.18 phần trăm của tổng số chủ đề)
(Chủ đề thành viên này)
26 Phút, 44 Giây
0
Chi tiết liên lạc của lvb1999

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: