Ký hiệu trong biểu thuế giá trị gia tăng

Biểu thuế giá trị gia tăng 

– Là biểu thuế ban hành kèm theo thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
+ Ngày ban hành: 26/06/2014
+ Ngày hiệu lực: 10/08/2014

Read More

Tổng hợp Danh sách Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế do CCHQ CK CSG KV 1 (Hải quan Cát lái) quản lý

Tổng hợp Danh sách Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế do CCHQ CK CSG KV 1 (Hải quan Cát lái) quản lý gồm: Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan / Mã địa điểm Đích bảo Vận chuyển bảo thuế – Mã […]

Read More

TỶ GIÁ TÍNH THUẾ TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐƯỢC CĂN CỨ NHƯ THẾ NÀO?

TCHQ phối hợp với VCB để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính VCB tại thời điểm cuối ngày của NGÀY THỨ NĂM hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ.
Công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để ÁP DỤNG xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong TUẦN SAU liền kề.
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Read More