HƯỚNG DẪN KHAI HẢI QUAN VNACCS TẠI CẢNG ĐỒNG NAI, CẢNG VĨNH TÂN

HƯỚNG DẪN KHAI HẢI QUAN VNACCS TẠI CẢNG ĐỒNG NAI, CẢNG VĨNH TÂN
– Mã CCHQ quản lý: 47NM – Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận.

– Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến / Mã Địa điểm đích cho Vận chuyển bảo thuế Cảng Quốc tế Vĩnh Tân: 47NMS05 – CTY CANG QT VINH TAN – Công ty CP cảng quốc tế Vĩnh Tân.
– Mã địa điểm xếp dỡ hàng tại cảng Quốc tế Vĩnh Tân: VNVTB

– Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến / Mã Địa điểm đích cho Vận chuyển bảo thuế Cảng tổng hợp Vĩnh Tân: 47NMS01 – DD KTRA CANG VINHTAN – Địa điểm kiểm tra – Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.
– Mã địa điểm xếp dỡ hàng tại cảng Tổng hợp Vĩnh Tân: VNVTB – CANG VINH TAN TH​

Read More

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 được hiểu ra sao?

Sản phẩm, hàng hóa được pháp luật nước ta định nghĩa như sau: – Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng. – Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị. Tại […]

Read More