Mã phân loại kiểm tra

Mã phân loại kiểm tra – Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015: “Điều 8. Kiểm tra thực tế hàng hóa (Bước 3) 1. Trách nhiệm của Chi cục trưởng b) Căn cứ chỉ dẫn rủi ro, quá trình chấp hành pháp luật hải quan của người khai […]

Read More

Thủ tục xác định trước mã số hàng hóa XNK

Thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. – Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số nộp đủ hồ sơ cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu đến […]

Read More

Thủ tục nhập khẩu phần mềm chứa dữ liệu trong USB và CD

Ngày gửi:30/06/2014; Ngày trả lời:30/06/2014; Tên doanh nghiệp:Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Thế Hệ Mới; Địa chỉ:74 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM; Email:hvcuong@thm-vn.com Câu hỏi: Công ty chúng tôi dự kiến nhập khẩu phần mềm chứa dữ liệu thông qua phương tiện trung gian là USB […]

Read More