BIỂU THUẾ XNK 2023

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023
Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xin gửi tặng các bạn File Biểu thuế XNK 2023 đã tích hợp và cập nhật:
1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.
2. Các biểu thuế năm 2021 liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 31 biểu thuế, gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT, 22 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt & 03 biểu thuế XK ưu đãi của VN tham gia 17 Hiệp định thương mại song phương và đa phương.

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2022

BIỂU THUẾ XNK 2022 File Biểu thuế XNK 2022 đã tích hợp và cập nhật:
1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.
2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 25 biểu thuế, gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 16 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, 03 biểu thuế XK ưu đãi của VN tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương
3. Các chính sách quản lý hàng hóa XNK theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 82 loại chính sách áp dụng đối với 8.289/10.813 mã HS.
4. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2021(Bản cập nhật ngày 22/06/2021)

BIỂU THUẾ XNK 2021(Bản cập nhật ngày 22/06/2021) Link tải: File biểu thuế 2021   STT Nội dung cập nhật Viết tắt Mẫu C/O Số văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực I Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam 1 Danh mục hàng hóa XNK 2018 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 1/1/2018 2 Sửa đổi bổ […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2020(Bản cập nhật ngày 01/08/2020)

Để tạo thuận lợi cho công chức Hải quan và Doanh nghiệp trong tra cứu các biểu thuế và chính sách quản lý hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai xây dựng File Biểu thuế XNK song ngữ và thường xuyên cập nhật để chia sẻ miễn phí cho cộng đồng. […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2020(Bản cập nhật ngày 05/07/2020)

CẬP NHẬT FILE BIỂU THUẾ XNK NĂM 2020 (Bản cập nhật ngày 05/07/2020) Ngày 25/05/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text] File Biểu thuế XNK năm 2020 đã tích hợp & cập nhật:           1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam           2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 18 biểu thuế (gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế […]

Read More

BIỂU THUẾ XNK 2019 (Bản cập nhật ngày 11/07/2019)

BIỂU THUẾ XNK 2019 (Bản cập nhật ngày 11/07/2019) Tiếp theo bản cập nhật ngày 12/05/2019, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân gửi đến các bạn File Biểu thuế XNK 2019 bản cập nhật đến ngày 11/07/2019. Trong bản cập nhật lần này, chúng tôi tích hợp thêm các biểu thuế xuất khẩu ưu […]

Read More