Đăng ký kiểm hoá qua website:

ĐTGC
https://invest-hq-app.web.app/dang-ky-kiem-hoa

KV1
https://my-app-2c546.web.app/dang-ky-kiem-hoa

KV2
https://hqkv2-294da.web.app/dang-ky-kiem-hoa

KV3
https://hphkiemtrathuctehanghoa.com/

Đình Vũ
https://lh-hq-app.firebaseapp.com/

ANH EM LƯU LẠI KHI CẦN 🙂

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *