Sử dụng văn bản hải quan này, các bạn cần chú ý đến …..

☻ Tìm hiểu về pháp luật hải quan là một trong những việc phải làm với những người làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

☻ Việc đọc và nắm rõ quy định pháp luật hiện hành giúp cho người khai hải quan cũng như chủ hàng tránh được nhiều phiền toái, trục trặc trong việc lên tờ khai, hay thông quan hàng hóa. Đôi khi, chỉ cần nắm được nội dung của một công văn mới, có thể đã tránh cho chủ hàng vi phạm những lỗi trong quá trình nhập khẩu và khai báo hàng hóa.

★ Vì vậy, việc tìm hiểu và cập nhật những văn bản pháp luật hải quan và những lĩnh vực liên quan là hết sức cần thiết cho chủ hàng, cũng như cho những ai đang làm nghề đại lý hải quan, khai thuê hải quan, cùng những bên liên quan..v.v..
★ Chính vì vậy Wiki Thủ Tục Hải Quan ra đời hi vọng phần nào chia sẻ tổng hợp, cập nhật những văn bản ngành liên quan mới nhất cho cộng đồng XNK.

Khó khăn tìm kiếm tài liệu 90%
Không biết cách tra cứu mã hs 80%
Không biết làm thủ tục 70%
Ngại tìm kiếm các văn bản 70%

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.