Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

>>NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN<< Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan >>Link […]

Read More

Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: […]

Read More

Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

[vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][vc_column_text] CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 109/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; […]

Read More

Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

>>NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA Thay thế NĐ 89/2006/NĐ/CP<< CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 89/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HOÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức […]

Read More

Nghị Định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013 NĐ 69/2018/NĐ-CP ( Thay thế NĐ 187/2013) QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ […]

Read More

Nghị Định 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Xem thêm: Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số : 40/2007/NĐ-CP  Hà Nội, […]

Read More

Nghị Định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

>Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Thay thế  Nghị Định 127/2013/NĐ-CP<<   CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 127/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013   […]

Read More

Nghị Định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

[vc_row][vc_column][vc_facebook type=”standard”][vc_column_text] CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 87/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI […]

Read More