TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH 08 VÀ THÔNG TƯ 38

Trình bày: Nguyễn Chí Thanh

Phó trưởng Phòng GSQL

Link tải mediafire: http://www.mediafire.com/download/0bh41uu4zilr2qv/GIỚI_THIỆU_NỘI_DUNG_MỚI_TẠI_NĐ_08_VÀ_TT_38.rar

Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/GNKNA7T9JPNU

  • Phần 1. Tổng quan
  • Phần 2. Những điểm mới
  • Phần 3. Quản loại hình GC SXXK
  • Phần 4. Sử dụng chữ số

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.