Hướng dẫn cách lấy mã vạch QR code SỐ ĐỊNH DANH HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU trên dịch vụ công trực tuyến.

Chưa áp dụng chính thức. Hiện đang áp dụng thí điểm tại cảng Tân Vũ – Hải phòng.

1. Truy cập vào địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn/faces/SoDinhDanh

2. Đăng nhập bằng tài khoản VNACCS/VCIS hoặc tài khoản cổng TTDT Hải Quan.

3. Vào menu “Định danh hàng hóa”

4. Chọn mục cấp mới.

5. Nhập thông tin vào mẫu gồm: Đối tượng xin cấp (DN XNK, DN kho, bãi, cảng), Loại hàng hóa (Nhập khẩu, Xuất khẩu, Khác), DN xin cấp, ngày tạo…

6. Nhấn nút “Cấp mới” để nhận thông báo cấp Số định danh.

Quy trình là mỗi một lô hàng sẽ được gắn một mã số định danh để hệ thống phần mềm có thể theo dõi quản lý suốt quá trình làm thủ tục Xuất / Nhẩp khẩu.

Mã số định danh hàng Nhập khẩu: hệ thống sẽ tự động cấp mã định danh dựa vào thông tin số vận đơn, ngày vận đơn…

– Mã số định danh hàng Nhập khẩu: Chủ hàng phải xuất trình mã QR code định danh cho cảng khi đem hàng vào cảng. Trường hợp:

+ Nếu lô hàng được đưa vào cảng trước khi mở tờ khai thì người khai hải quan cần khai báo thông tin về lô hàng lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến để lấy mã định danh, hệ thống sẽ trả về cho người khai hải quan mã định danh dưới dạng mã vạch QR code để in ra và xuất trình tại cảng khi đưa hàng vào cảng.

+ Nếu khai tờ khai xuất trước khi đưa hàng vào cảng thì hệ thống tự động trả về cho người khai hải quan mã định danh sau khi khai tờ khai. Hiện tại, ECUS5 đang update vụ này.

* Số định danh sẽ được in ra giấy dưới dạng mã vạch QR code để cung cấp cho doanh nghiệp cảng khi đưa hàng hóa ra / vào.
 Bản in số định danh hàng hóa XNK.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.