– Các bạn gõ từ khóa tìm kiếm lên ô tìm kiếm. Đây là công cụ tìm kiếm theo thời gian thực, tức là khi bạn gõ từ khóa, thì hệ thống sẽ nhận dạng và load ngay từ khóa đó.

 

– Công cụ thứ hai là thanh Danh mục bên tay phải. Đây là nơi show bài viết – văn bản mới.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.