Lựa chọn nơi đăng ký đề nghị cấp C/O lần đầu tại các Phòng QL XNK khu vực của Bộ công thương.

Trường hợp xin cấp C/O tại nơi khác với đăng ký:
Xuất trình Công văn đề nghị cấp C/O tại tổ chức cấp C/O mới + Giấy xác nhận không nợ chứng từ và không vi phạm các quy định về cấp C/O.

  photo 4865259_orig_zpsgidoiw1a.jpg

Doanh nghiệp xin cấp C/O lần đầu phải nộp bộ hồ sơ thương nhân gồm:

1. Đăng ký mẫu chữ ký của người ký C/O.
2. Mẫu con dấu do công an cấp.
3. Danh mục cơ sở sản xuất.
4. Bản sao y giấy chứng nhận ĐKKD.
5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký MST (nếu có).
 photo 8721819_orig_zpsyf6mlix8.jpg

Hồ sơ đề nghị cấp C/O tại P. Quản lý Xuất nhập khẩu – Bộ công thương:
 photo 5840761_orig_zps6ir9tofe.jpg

Hồ sơ xin cấp C/O đối với các sản phẩm mới xuất lần đầu.

Các quy định về lưu trữ hồ sơ xin cấp C/O.
 photo 2053297_orig_zpsse0nmv3i.jpg

Quy trình cấp C/O tại Phòng QL XNK tại Tp. Hồ Chí Minh.
 photo 4750814_orig_zpsmgprpmfj.jpg
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp C/O và trả form C/O đã ký tại P. QLXNK
 photo 8158573_orig_zpszwh9nvxd.jpg

Quy trình – Hồ sơ – Thủ tục cấp C/O tại P. QLXNK BCT tại Tp. HCM dành cho các form mẫu C/O theo Hiệp định thương mại tự do FTA như: C/O mẫu D, mẫu E, form AK, form AJ, VJ, VC, AANZ, AI….

Nguồn: damvietxnk

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.