Tạm nhập-Tái xuất; Tạm xuất-Tái nhập

Nguồn: HQ KCN Mỹ Phước hướng dẫn một số nội dung mới của Quyết định: 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải Quan có hiệu lực từ 01/06/2021.

+ Tạm nhập – Tái xuất: Hàng hóa phương tiện xoay vòng: G13/G23

+ Tạm xuất -Tái nhập: Hàng hóa phương tiện xoay vòng: G61/G51

+ Tạm nhập – Tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ HĐGC: G13/G23

+ Tạm xuất – Tái nhập máy móc, thiết bị phục vụ HĐGC(đặt gia công ở nước ngoài): G61/G51

+ Tạm nhập – Tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn: G12/G22

+ Tái nhập của các loại hình XKD, XGC, xuất khẩu hàng hóa khác bị trả về sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại cho khách hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phu phi thuế quan: G13 ( Lưu ý: không sử dụng loại hình A31 như trước đây).

+ Tái nhập hàng hóa bị trả lại để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy: A31.

Xem thêm: Thông báo 269/MP ngày 27/05/2021

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *