Thủ tục, hồ sơ

 Cụ thể, về thủ tục, theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì:
 + Tổ chức cá nhân nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan.
 + Có trách nhiệm tham gia đối thoại với cơ quan hải quan nhằm làm rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số theo đề nghị của cơ quan hải quan.
 + Thông báo bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi nào liên quan đến hàng hóa đã đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu nội dung, lý do, ngày, tháng, năm có sự thay đổi.
 Về hồ sơ, theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/4/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số gồm:
 + Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này: 01 bản chính
 + Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.
 Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.
Doanh nghiệp cũng cần lưu ý, điều kiện xác định trước mã số là chỉ áp dụng đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (theo khoản 1a Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP). Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký nhập khẩu mặt hàng tại cơ quan hải quan thì không đáp ứng điều kiện xác định trước mã số.


Mẫu Số 01 XĐTMS TXNK – Mẫu đơn Xác định Trước Mã Số (59.5 KiB, 200 lượt tải về)

Mẫu Số 01 XĐTMS TXNK - Mẫu đơn Xác định Trước Mã Số
Mẫu Số 01 XĐTMS TXNK – Mẫu đơn Xác định Trước Mã Số

Mẫu số 01.XĐTMS.TXNK – Mẫu đơn xác định trước mã số.doc

59.5 KiB
200 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *