Công văn 1523/BTC-TCHQ ngày 18/02/2021 V/v Ghi Xuất xứ trên Tờ khai Hải quan hàng hóa Xuất khẩu.

– Hàng XK chỉ gia công, chế biến, lắp ráp đơn giản tại nước ta… ===> KHÔNG đáp ứng xuất xứ nước ta:

+ Ô mô tả hàng hoá ghi: #&KXĐ

+ Ô Xuất xứ: nhập mã ZZ

– Hàng XK có XX VN:

+ Ô mô tả hàng hoá ghi: #&VN.

+ Ô Xuất xứ chọn mục: VietNam.

– Hàng XK có XX nước ngoài:

+ Ô mô tả hàng hoá ghi: #& và mã nước.

+ Ô Xuất xứ: chọn đúng nước xuất xứ của hàng hoá.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.