BÁO CÁO Logistics Việt Nam 2023 -CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LOGISTICS

BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM 2023 -CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LOGISTICS   Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 và Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 […]

Read More