TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT PHẦN 2

TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT PHẦN 2 Như ở phần 1, mình đã giới thiệu qua về doanh nghiệp chế xuất, phần 2 này, chúng ta đi tìm hiểu về Quy trình xây dựng mã nguyên phụ liêu và sản phẩm. Đối với xuất nhập khẩu nhà máy, điều quan trọng nhất đó chính là […]

Read More

TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT ( PART -1)

TỔNG QUAN VỀ CHẾ XUẤT ( PART -1) Lý thuyết nhiều cũng chán, viết ra cuốn sách này, tôi không câu nệ nó phải là ngôn từ bác học, nó không phải là cái hàm hồ mà chúng ta vẫn đọc xong rồi quên luôn; tôi chỉ muốn khái niệm cho các bạn những điều […]

Read More