BÁO CÁO Logistics Việt Nam 2023 -CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LOGISTICS

BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM 2023 -CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LOGISTICS   Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 và Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 […]

Read More

Mã phân loại kiểm tra

Mã phân loại kiểm tra – Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015: “Điều 8. Kiểm tra thực tế hàng hóa (Bước 3) 1. Trách nhiệm của Chi cục trưởng b) Căn cứ chỉ dẫn rủi ro, quá trình chấp hành pháp luật hải quan của người khai […]

Read More

SLIDE NỘI DUNG MỚI LIÊN QUAN THUẾ XNK TẠI NGHỊ ĐỊNH 18/2021

GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI LIÊN QUAN THUẾ XNK TẠI NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI LIÊN QUAN THUẾ XNK TẠI NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP from Doan Tran Ngocvu Bảng so sánh Nghị định số 18/2021/NĐ-CP với Nghị […]

Read More